top of page

Morgen donderdag 14 december zal er een besluit vallen over de kanaalzone. Juliana '31 zal binnen het besluit veranderen op dezelfde locatie met nieuwe velden. Als CDA vinden we het belangrijk dat de andere voetbalclubs niet worden vergeten. Daarom brengen we morgen de volgende motie in. 

 

Motie kunstgrasveld voor Overasseltse boys

De raad van Heumen bijeen in de vergadering van 14 december 2023.

Constaterende dat:

De voetbalvelden van Overasseltse boys te Overasselt vaak niet bespeeld kunnen worden als gevolg van regen en een matig drainagesysteem.

Er al herhaaldelijk wedstrijden zijn afgelast waardoor ook de KNVB zich tot het bestuur van Overasseltse boys heeft gewend om over de kwaliteit van de velden te spreken. Het afgelasten van wedstrijden zorgt voor teleurstelling en demotivatie onder de spelers van Overasseltse boys.

Overwegende dat:

De gemeenteraad van Heumen het belangrijk vindt dat jong en oud kan sporten omdat dit de gezondheid en sociale cohesie ten goede komt. Er een substantiële scheefgroei dreigt te ontstaan op het moment dat een voetbalclub als Juliana ’31 een gloednieuw sportpark met complete kunstgrasvelden krijgt en voetbalclub Overasseltse boys met matige grasvelden achter blijft.

Wij als gemeenteraad van Heumen er voor staan dat iedere dorpskern, inwoner of maatschappelijke instelling als gelijk gewaardeerd dient te worden. Verzoekt het college:

Om per direct in gesprek te gaan met het bestuur van Overasseltse boys om de wensen van een betere afwatering te onderzoeken en mede- te realiseren, Overasseltse boys minimaal een kunstgrasveld toe te kennen volledig op kosten voor de gemeente Heumen.

Bij voetbalclub Heumense boys te inventariseren of daar ook de wens voor een kunstgrasveld leeft en indien dit het geval is, ook hier een kunstgrasveld te realiseren onder dezelfde voorwaarden als bij verzoekpunt 2.En gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens de fractie CDA,

Rob de Graaf

Sander Meij

Onderwerpen

Beëdiging van onze commissieleden

Een nieuwe periode met een nieuwe opstelling van commissieleden.

Read More

Geen verhuizing voor Juliana'31

Gemeente Heumen kijkt naar mogelijkheden om te zorgen dat Juliana'31 niet hoeft te verhuizen.

Read More

Gezamenlijk statement partijen gemeente Heumen

Gezamenlijk statement politieke partijen Gemeente Heumen
met betrekking tot de aanval van Rusland op Oekraïne

Read More
2022-10-08T23:41:59Z

Niet in de coalitie

Onze reactie op de coalitie

Read More

Onze reactie op het coalitieakoord

De reactie van onze fractieleider Rob de Graaf op het coalitieakkoord.

Read More
bottom of page