weidebloemenmix-zaden-bloemen-scaled.jpg

CDA Heumen

Gemeenteraadsverkiezingen 2022
 
 
Sociaal Samen - Bouwen - Verduurzamen
Niet alleen voor morgen!
Campagne nieuws

En dan nu, de uitslag!

Voorlopige uitslag zetels Heumen 2022_ed

Vol spanning zijn wij gisteren met alle deelnemende partijen samengekomen om de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen af te wachten. In een gemoedelijke sfeer wachtten we af, terwijl de uitslagen van de verschillende stembureaus binnen druppelden.

Voorlopig lijkt het erop dat, na het verdelen van de restzetels, op DGH (6) en de kiezersclub (1) na alle partijen 2 zetels hebben. Voor ons betekent dit een verlies van 1 zetel in verhouding met de voorgaande verkiezingen.

Voorlopige uitslag verkiezingen 2022 Heumen

Wij willen iedereen bedanken die ons geholpen hebben tijdens de campagne, met flyeren en uiteraard degenen die op ons gestemd hebben. Vergeleken met de trend die we landelijk zien hebben wij het nog niet zo slecht gedaan, dank jullie inzet!

Voor het hele overzicht van de uitslag, klik hier

Day-Trips-from-Kiev-29.jpg

Gezamenlijk statement politieke partijen Gemeente Heumen
met betrekking tot de aanval van Rusland op Oekraïne


Geachte lezer,


Zoals ongetwijfeld bij u bekend is, worden er op 14-15-16 maart gemeenteraadsverkiezingen
gehouden. De verkiezingen staan in schril contrast tot de verschrikkingen die worden veroorzaakt door Rusland in Oekraïne.


De democratie en vrede staan hevig onder druk in Europa. In deze tijd waarin vrede en
democratie niet vanzelfsprekend zijn, blijven wij die hier wel koesteren en onderhouden. De samenwerkende politieke partijen hebben diverse gezamenlijke campagne activiteiten
gepland. Deze activiteiten zijn erop gericht dat u als inwoner van onze mooie gemeente op een
laagdrempelige manier kunt kennismaken met de lokale politici en hun standpunten. Tegelijkertijd
geeft het u gelegenheid vragen te stellen en een beeld te ontwikkelen.


De samenwerkende politieke partijen hebben er dan ook voor gekozen om de activiteiten door te laten gaan. Onze gedachten gaan echter tevens uit naar diegenen die door de oorlog uit hun huizen zijn verdreven en bij de slachtoffers van dit zinloze en extreme geweld.


Met vriendelijke groet,


De lijsttrekkers van de deelnemende politieke partijen


Vincent Arts

Edwin Claassen

Rob de Graaf
Bernadette Smelik                           

Theo Müller - Königkrämer
Jacky van Eldijk                             

Matthijs Glastra

P.s. Deze boodschap vindt u terug op de websites van ondergetekende politieke partijen. Mocht u nog vragen hebben, of wilt u praten met een volksvertegenwoordiger over de oorlog in Oekraïne, of andere onderwerpen, dan zijn ondergetekenden bereikbaar via de contactgegevens op de website van de betreffende politieke partij.

Wij bereiden ons voor!

Zoals wellicht ook bij u bekend is, zijn op 16 maart de gemeenteraadverkiezingen. Hiervoor zijn wij al druk bezig om ons programma uit te werken, onze mensen klaar te stomen en onze campagne aan het voorbereiden.

Zodra wij meer informatie hebben of ons campagnemateriaal hebben uitgewerkt, zullen wij dat snel publiek maken door het op onze website en mediakanalen te publiceren.

Volg onze facebookpagina en blijf op de hoogte van nieuwe updates!

JvdB20211125-0204m5b.jpg

Lokaal CDA

Onderdeel zijn van een grote landelijke partij heeft zijn voor- en nadelen. Wat vooral nu naar voren komt is dat je als lokale partij geconfronteerd wordt met de keuzes die de landelijke partij maakt en dit heeft dan weer een reflectie op ons als lokale partij. Het belangrijkste is dat wij als lokale partij onze eigen lijn trekken, we kijken alleen in het belang van onze gemeente.

 

Dat we een naam delen met een landelijke partij, in ons geval het CDA, maakt ons niet minder écht lokaal! Wij blijven de schouders eronder zetten. Onze mensen komen uit onze eigen dorpen en zijn allemaal gemotiveerd om van onze gemeente een warm en prettig thuis te maken. Wij willen trots zijn op wat wij binnen onze gemeente kunnen bereiken en maken ons ook sterk waar wij voor staan.

 

Natuurlijk kan het een keer voorkomen dat we keuzes moeten maken die anderen tegen het hoofd stoten, maar altijd hebben we er een goede en doordachte reden voor. Wil je ons hierover vragen stellen, dan mag dit uiteraard te allen tijde.

 

Dus stem lokaal, stem CDA Heumen!