top of page
weidebloemenmix-zaden-bloemen-scaled.jpg

CDA Heumen

Sociaal Samen - Bouwen - Verduurzamen
Niet alleen voor morgen!

Morgen donderdag 14 december zal het besluit vallen omtrent de Kanaal zone. de locatie van Juliana '31 zal ook veranderen op de eigen locatie met nieuwe velden. Als CDA vinden we het belangrijk dat andere voetbalclubs niet vergeten worden. Daarom brengen we morgen deze motie in stemming. 

Motie, kunstgrasveld voor Overasseltse boys

De raad van Heumen bijeen in de vergadering van 14 december 2023,
Constaterende dat:
De voetbalvelden van Overasseltse boys te Overasselt vaak niet bespeeld kunnen worden als
gevolg van regen en een matig drainagesysteem,
Er al herhaaldelijk wedstrijden zijn afgelast waardoor ook de KNVB zich tot het bestuur van
Overasseltse boys heeft gewend om over de kwaliteit van de velden te spreken,
Het afgelasten van wedstrijden zorgt voor teleurstelling en demotivatie onder de spelers van
Overasseltse boys,

Overwegende dat:
De gemeenteraad van Heumen het belangrijk vindt dat jong en oud kan sporten omdat dit de
gezondheid en sociale cohesie ten goede komt,
Er een substantiële scheefgroei dreigt te ontstaan op het moment dat een voetbalclub als
Juliana ’31 een gloednieuw sportpark met complete kunstgrasvelden krijgt en voetbalclub
Overasseltse boys met matige grasvelden achter blijft,
Wij als gemeenteraad van Heumen er voor staan dat iedere dorpskern, inwoner of
maatschappelijke instelling als gelijk gewaardeerd dient te worden,
Verzoekt het college:
Om per direct in gesprek te gaan met het bestuur van Overasseltse boys om de wensen van
een betere afwatering te onderzoeken en mede- te realiseren,
Overasseltse boys minimaal een kunstgrasveld toe te kennen volledig op kosten voor de
gemeente Heumen,
Bij voetbalclub Heumense boys te inventariseren of daar ook de wens voor een
kunstgrasveld leeft en indien dit het geval is, ook hier een kunstgrasveld te realiseren onder
dezelfde voorwaarden als bij verzoekpunt 2.
En gaat over tot de orde van de dag.


Namens de fractie,
CDA
Rob de Graaf
Sander Meij

Van IK naar WIJ ook LOKAAL

JvdB20211125-0204m5b.jpg

Lokaal CDA

Onderdeel zijn van een grote landelijke partij heeft zijn voor- en nadelen. Wat vooral nu naar voren komt is dat je als lokale partij geconfronteerd wordt met de keuzes die de landelijke partij maakt en dit heeft dan weer een reflectie op ons als lokale partij. Het belangrijkste is dat wij als lokale partij onze eigen lijn trekken, we kijken alleen in het belang van onze gemeente.

 

Dat we een naam delen met een landelijke partij, in ons geval het CDA, maakt ons niet minder écht lokaal! Wij blijven de schouders eronder zetten. Onze mensen komen uit onze eigen dorpen en zijn allemaal gemotiveerd om van onze gemeente een warm en prettig thuis te maken. Wij willen trots zijn op wat wij binnen onze gemeente kunnen bereiken en maken ons ook sterk waar wij voor staan.

 

Natuurlijk kan het een keer voorkomen dat we keuzes moeten maken die anderen tegen het hoofd stoten, maar altijd hebben we er een goede en doordachte reden voor. Wil je ons hierover vragen stellen, dan mag dit uiteraard te allen tijde.

 

Dus stem CDA Heumen!

bottom of page