top of page
weidebloemenmix-zaden-bloemen-scaled.jpg

CDA Heumen

Sociaal Samen - Bouwen - Verduurzamen
Niet alleen voor morgen!

Werkbezoek aan de jonge agrariërs. 

 

Dinsdagavond 23 mei waren we op uitnodiging van de jonge agrariërs welkom op boerderij “deKoeientuin” in Overasselt. Na een warm welkom en voorstellingsronde kregen we een inkijkje in hetbiggen en varkensbedrijf “Jules Derks” via een bedrijfsfilm. Hierna splitsen de groep zich in tweeënwaarbij de ene helft een rondleiding kreeg op de “Koeientuin” en de andere helft ging het bedrijf vanVeeteeltbedrijf Derks aan de overkant van de weg bekijken. Beide groepen waren een goede mix vancommissie/raadsleden en jonge agrariërs. Er werd veel informatie gedeeld en veel actueleonderwerpen besproken, waarbij de nadruk o.a. lag op “hoe zien de agrarische jongeren detoekomst”, “welke kansen en bedreigingen zijn er” en “wat kan de gemeente betekenen”. Stan Bruisten en Stef Hammen lichten ook nog de werkwijze en uitdagingen op hun biologischeveehouderij en respectievelijk akkerbouwbedrijf toe. Als afsluiting was er nog een gezellig samenzijn met een drankje. We bedanken de agrarische jongerenvoor de uitnodiging. Het was een leerzame avond. Deze ervaringen nemen we zeker mee naar alle overlegmomenten

Van IK naar WIJ ook LOKAAL

JvdB20211125-0204m5b.jpg

Lokaal CDA

Onderdeel zijn van een grote landelijke partij heeft zijn voor- en nadelen. Wat vooral nu naar voren komt is dat je als lokale partij geconfronteerd wordt met de keuzes die de landelijke partij maakt en dit heeft dan weer een reflectie op ons als lokale partij. Het belangrijkste is dat wij als lokale partij onze eigen lijn trekken, we kijken alleen in het belang van onze gemeente.

 

Dat we een naam delen met een landelijke partij, in ons geval het CDA, maakt ons niet minder écht lokaal! Wij blijven de schouders eronder zetten. Onze mensen komen uit onze eigen dorpen en zijn allemaal gemotiveerd om van onze gemeente een warm en prettig thuis te maken. Wij willen trots zijn op wat wij binnen onze gemeente kunnen bereiken en maken ons ook sterk waar wij voor staan.

 

Natuurlijk kan het een keer voorkomen dat we keuzes moeten maken die anderen tegen het hoofd stoten, maar altijd hebben we er een goede en doordachte reden voor. Wil je ons hierover vragen stellen, dan mag dit uiteraard te allen tijde.

 

Dus stem CDA Heumen!

bottom of page