top of page

Niet in de coalitie

Marieke Duinkerken

Apr 11, 2022

Onze reactie op de coalitie

De afgelopen dagen zijn wij als CDA-ers veelvuldig benaderd met de vraag waarom wij niet "mee mogen doen" met DGH, VVD en/of PvdA. Ook werd ons gevraagd wat wij hier nu van vinden.


Om met het laatste te beginnen. Uiteraard hadden wij graag de komende vier jaar plaats genomen in een nieuwe coalitie en een wethouder afgevaardigd voor het nieuwe college. Graag hadden ook wij onze schouders gezet onder de uitdagingen die ons te wachten staan m.b.t. de woningbouw, de energietransitie, het steunen actief van het sport- en verenigingsleven en nog veel meer.


Als CDA hebben wij in een oriënterende gesprek met DGH genoemd dat wij sportverenigingen de komende jaren weer financieel willen subsidiëren ten behoeve van de jeugd( bijvoorbeeld een x-bedrag per jeugdlid). Ook hebben wij aangegeven dat de dorpshuizen in de verschillende dorpen wat ons betreft konden rekenen op vaste subsidies voor de organisatie van bijvoorbeeld een buurtsoep, ouderen- of jeugdactiviteiten, etc. Dus geen eenmalige aanjaagsubsidies, maar structurele bijdragen voor bijvoorbeeld een jaar of twee/drie om daarna samen te kijken of de gestelde doelen gehaald worden en voortzetting van de subsidie wenselijk is.


De komende vier jaar zullen wij als CDA fractie ons sterk maken voor de gemeente Heumen. Wij hopen op een mooi coalitieakkoord van de eerder genoemde partijen en staan open voor een constructieve samenwerking met het toekomstige college.


Mocht u nog vragen hebben aan het CDA over de verkiezingsuitslag of over onze visie op de komende vier jaar, dan horen wij dit graag.


bottom of page